Monday , 16 September 2019
Home » Đầu tư HYIP, BTC, ETH » Các website nhận bitcoin miễn phí tốt nhất

Các website nhận bitcoin miễn phí tốt nhất

Vòi Bitcoin là gì?

Vòi Bitcoin là một website cung cấp bitcoin miễn phí (BTC) để đổi lấy việc thực hiện một tác vụ đơn giản, chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo, giải CAPTCHA hoặc xem trang web trong một khoảng thời gian nhất định. Có những vòi phân phối các tiền điện tử khác thay thế. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số vòi uy tín nhất hiện nay.

FREEBITCO

FREEBITCO

freebitco 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Đánh giá
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Ref. Rate
 • MinPay
 • Payout Time
Bitcoin(BTC)
Hoạt động từ 10/2013
Tốt. Vẫn còn hoạt động và thanh toán uy tín.
Sau mỗi 1h trang sẽ làm mới 1 lần và bạn sẽ vào để nhận Bitcoin miễn phí.
Mỗi lần bạn sẽ nhận được từ 0.00000010 BTC – 0.03222932 BTC
Lên tới 50%
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt tối thiểu 0.0003 BTC
Tất cả các ngày trong tuần, chỉ cần bạn đạt minpay là có thể yêu cầu thanh toán.

Visit Site

MOONBIT

MOONBIT

moonbit.co.in 

 • Loại tiền
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Ref. Rate
 • Min Pay
 • Payout Time
Bitcoin (BTC)
Từ tháng 11/2011
Sau mỗi 30p bạn có thể truy cập và nhận bitcoin miễn phí
Nhận từ 1000 satoshi ( 0.000001 BTC)
Lên tới 50%
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt tối thiểu 0.0001BTC
Tất cả các ngày trong tuần
Visit Site

FAUCETHUB

FAUCETHUB

faucethub 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Min Pay
 • Payout Time
Bitcoin (BTC)
Từ tháng 10/2013
Sau mỗi 1h bạn có thể vào nhận bitcoin miễn phí.
Up từ 500 satoshi – 10000 satoshi
Thanh toán tối thiểu khi tài khoản bạn đạt 0.0001BTC
Tất cả các ngày trong tuần
Visit Site

BITFUN

BITFUN

bitfun 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Ref. Rate
 • Phần thưởng
 • MinPay
 • Payout Time
Bitcoin
Từ tháng 11/2016
Sau mỗi 30p bạn có thể vào trang nhận bitcoin miễn phí.
Hoa hồng giới thiệu lên tới 50%
Mỗi lần bạn sẽ nhận được từ 1000 satoshi.
Thanh toán khi tài khoản của bạn đạt 0.0001BTC
Thanh toán tự động, thường là sau 15p – 1h.
Visit Site

BONUSBITCOIN

BONUSBITCOIN

Bonusbitcoin 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Ref. Rate
 • Min Pay
 • Payout Time
Bitcoin
Từ tháng 11/2016
Sau mỗi 30p.
Up từ 1000 satoshi
Hoa hồng giới thiệu lên tới 50%.
Khi tài khoản của bạn đạt 0.0001BTC
Hoàn toàn tự động, bạn sẽ nhận được sau 15p- 30p.
Visit Site

MELLOWADS

MELLOWADS

mellowads 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt dầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Bitcoin
Từ tháng 3/2015
Sau 1h có thể vào trang nhận bitcoin miễn phí.
Up từ 1000 satoshi
Hoa hồng lên tới 50%
Thanh toán khi bạn đạt tối thiểu 0.0001BTC trong tài khoản.
Thanh toán tự động
Visit Site

FIELDBITCOINS

FIELDBITCOINS

fieldbitcoins 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Bitcoin
Từ tháng 3/2015
Sau mỗi 60p.
Up từ 1000 satoshi
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 0.0001BTC
Hàng ngày
Visit Site

TRUSTBTCFAUCET

TRUSTBTCFAUCET


Trustbtcfaucet.com
 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Bitcoin
Từ tháng 3/2015
Sau mỗi 60p.
Up từ 1000 satoshi
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 0.0001BTC
Hàng ngày
Visit Site

FREEDOGE

FREEDOGE

freebitco 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Dogecoin
Từ tháng 11/2011
Sau mỗi 60p.
Up từ 0.09 dogecoin
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 50doge
Hàng ngày
Visit Site

MOONDOGE

MOONDOGE

freebitco  

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Dogecoin
Từ tháng 11/2011
Sau mỗi 60p.
Up từ 0.09 dogecoin
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 50doge
Hàng ngày
Visit Site

MOONLITECO

MOONLITECO

moonliteco 

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Litecoin
Từ tháng 1/2015
Sau mỗi 60p.
Up từ 0.09 litecoin
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 0.25litecoin
Hàng ngày
Visit Site

FREELITECOIN

FREELITECOIN

moonliteco  

 • Tiền tệ
 • Năm bắt đầu
 • Thời gian
 • Phần thưởng
 • Giới thiệu
 • MinPay
 • Payout Time
Litecoin
Từ tháng 1/2015
Sau mỗi 60p.
Up từ 0.00001947 litecoin
Hoa hồng giới thiệu 50%.
Thanh toán khi tài khoản bạn đạt 0.004litecoin
Hàng ngày
Visit Site

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

// cộng lượt xem setPostViews(get_the_ID()); // Hiển thị số lượt xem getPostViews(get_the_ID());